VIDJETI NJEGOVU ZVIJEZDU

BOGOJAVLJENJE

„Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova

pa mu se dođosmo pokloniti“

(Mt 2,1-12)


VIDJETI NJEGOVU ZVIJEZDU


Zvijezde je moguće tumačiti

kao otvorena mjesta u tami,

kao prekid noći.

Tako nastaje vizija

da je svaka tama obuhvaćena svjetlom.

Zvijezde, veoma udaljene,

točke vječnoga svjetla,

daju nam orijentaciju

u tamama našega života.


Moram pogledati,

usmjeriti pogled prema zvijezdama;

kad sam usredotočen na zemaljsko,

ne mogu ugledati zvijezdu.


Zvjezdani trenutci i svijetli trenutci

razdiru tame našega života.

Sva svjetla i zvijezde, koje nam izlaze,

vode nas k jednoj zvijezdi,

izvoru svakoga svjetla:

Vječna neizmjerna ljubav po Isusu

pojavila se u našoj tami

straha i mržnje.

Isus je naša zvijezda

koja nam daje orijentaciju

u bezizlaznostima i beizglednostima

našega života.


Tko vjeruje u neizmjernu ljubav,

koja se objavljuje u Isusu,

nalazi snagu za daljnji hod,

čak i kad misli da je na kraju.

Put nastaje u hodu.

U povjerenju u vječnu ljubav

čak i pustinja postaje put.


U svakome trenutku sreće

izlazi zvijezda vječne ljubavi.

Ali tek u vjeri postaje vidljivom.


Gospodine,

daj da mi se u tminama

moga života

pojavi zvijezda,

da bih pronašao put

koji će me povesti dalje.

FACEBOOK PREPOUKA
NEWSLETTER
Ukoliko želite redovno primati naše poruke upišite svoj e-mail.