Zašto me slike Siegera Ködera toliko fasciniraju?

Zašto me slike Siegera Ködera toliko fasciniraju?

Prvi dojmovi i poruka koja se lako „čita“ – stručni osvrt

vlč. Tomislav Ćurić u prigodi jednoga izložbenog postava

Ponajprije zahvaljujem preč. Pavlu Madžareviću koji je sa svojim suradnicima domaćin i organizator ove izložbe i koji me je pozvao kako bih izrazio svoje dojmove i pokušao progovoriti o poruci koju nam pruža izložbeni postav slika svećenika i umjetnika Siegera Ködera.

Prije nego li se osobno osvrnem na djela ovoga umjetnika volio bih u nekoliko rečenica svima nama približiti i pojasniti neke temeljne pojmove koji će nam pomoći lakše shvatili i razumjeli djela s kojima imamo priliku „prijateljevati“.

Najprije je to pojam umjetnost. Umjetnost je teško definirati jer do danas gotovo da ne postoji niti jedna definicija umjetnosti koja nije izazvala različite prigovore s obzirom na sadržajnost definicije. No ipak je važno umjetnost kao takvu staviti u određeni okvir kako bi smo na temelju definicije umjetnosti mogli uvjerljivo odrediti nužne i dovoljne uvjete na osnovi kojih ćemo za određeni objekt moći ustvrditi jeli to umjetničko djelo.

Tako je prema nekim autorima umjetnost osobita ljudska djelatnost koja uključuje stvaralački „zanos“, (estetsku) izradu i oblikovanje djela te njegov doživljaj.

Za razliku od pojma umjetnosti koji nam općenito otkriva svoju sadržajnost, važan je i pojam umjetničkog djela. Umjetničko djelo je ono koje djeluje na razum, osjećaje i imaginaciju čovjeka, oplemenjujući njega samoga i ljudsku kulturu uopće.

U govoru o umjetnosti od nezaobilazne je važnosti spomenuti kršćansku umjetnost. Ona je najčešće namijenjena kršćanskom bogoslužju a obuhvaća građevine (crkve, kapele, samostane), crkveni namještaj te mnoge vrste crkvenih i obrednih predmeta: kipovi, slike, misno ruho, liturgijsko posuđe, knjige itd. Razvila se u prvim stoljećima poslije Krista kao ranokršćanska umjetnost. Naročito se koristi Biblijom i prizorima iz života svetaca kao inspiracijom za likovna uprizorenja kršćanske vjere.

Ono na što ćemo se mi večeras bazirati i s čime se susrećemo jest likovna umjetnost i slikarstvo po djelima Siegera Ködera.

Akademski slikar i svećenik Sieger Köder eminentan je umjetnik i jedan od najpoznatijih njemačkih slikara kršćanske umjetnosti 20. stoljeća. On se svojim djelima na različite načine već predstavio europskoj i svjetskoj kulturnoj javnosti. U umjetničkim krugovima nazivaju ga „Propovjednikom koji govori slikama“. A osim po slikama, kao što smo mogli vidjeti u kratkom filmu ili prezentaciji, umjetnik je poznat i po oltarnim palama, vitrajima, cjelovitim idejnim rješenjima za uređenje pojedinih crkava, tabernakulima, križevima, krsnim zdencima, ali i kompozicijama betlehemskih štalica, pojedinim kipovima ili vodoskocima biblijsko-kršćanske simbolike i poruke.


Zašto me slike Siegera Ködera toliko fasciniraju?

Osobno sam fasciniran njegovim djelima jer u njima razaznajem ostvarenje umjetnosti u svoj njezinoj ljepoti. Umjetnost ovoga svećenika vidljivo proizlazi iz njegovih osjećaja, iz njegove duše; ona je sva zaogrnuta snagom njegovih doživljaja i upravo zbog toga omogućuje promatraču da dopire do njegova srca.

Umjetnik u svojim djelima nije ograničen samo na već ustaljene načine likovnoga izražavanja i ostvarenja, nego se on u svome bogatom opusu usuđuje unositi nov duh i nove i posve originalne načine izražavanja.

Primjetljivo je kako su godine njegove svećeničke službe posebni izvori inspiracije za njegova umjetnička djela. U tom smislu postoji i lako se uočava potpuna sinergija između ostvarenja njegova života kroz službu svećenika i službu umjetnika.

On u svom svećeničkom djelovanju i radu koristi svoje slike kao što je i Isus koristio svoje parabole. On "objavljuje" dubinu i ljepotu kršćanskog navještaja preko metafora, prosipajući svjetlo i boje na ljudski život i povijest čovječanstva. Njegova je umjetnost čvrsto vezana s njegovim osobnim iskustvom života, ona iz toga života izvire i nastaje.


Ono što, vjerujem, fascinira svakog promatrača njegovih djela odražava se u njegovim likovnim izričajima koji su razumljivi i prepoznatljivi svima onima koji ih sa znatiželjom promatraju – i odraslima i djeci. Obično su teme koje promatraju odrasli, djeci nezanimljive i obrnuto, ali ovaj umjetnik jednim svojim djelom uspijeva zainteresirati i jedne i druge – i dječju maštu i realnost i kritičnost odrasloga promatrača.

U njegovom širokom opusu dominiraju teme koje povezuju umjetnost i teologiju. Zato u svojim djelima neprestano isprepliće teme Boga i čovjeka, vječnosti i svijeta, života i smrti, milosti i grijeha, ljubavi i trpljenja, radosti i patnje…

On žarkim bojama uzdiže i naglašava ljepotu i dominaciju Boga, čovjeka, vječnosti, života, milosti, ljubavi i radosti dok najčešće crno-bijelim nijansama oslikava stvarnost i surovost smrti, grijeha i patnje…


Osim toga on u svojim djelima prikazuje crkvenu i društvenu stvarnost oslikavajući prizore iz povijesti crkve i društva služeći se poznatim i prepoznatljivim kako vjerskim tako i tradicijskim elementima pojedinog razdoblja ili nekog kraja.

Umjetnik na taj način poučava i odgaja one koji razmatraju njegova djela baš onako kako su od najranijih vremena činili prepoznati umjetnici koji su ugrađeni u temelje kršćanske umjetnosti jer su oslikavanjem različitih crkava omogućavali vjernicima upoznavanje s značajnim događajima iz ljudske povijesti i povijesti spasenja.

Perspektiva iz koje je moguće promatrati njegova djela je: antropološko-egzistencijalna, biblijsko-teološka i ikonografsko-simbolička.

U tom smislu umjetnik nam omogućuje da prikazivanjem, tumačenjem te primjenom njegovih djela obogatimo različita područja svoga života i djelovanja.

Ono što bih posebno htio istaknuti jest činjenica da umjetnik, vođen unutarnjom duhovnom potrebom za izražavanjem, na promatrače svojih dijela uspijeva prenijeti svoj osobni stvaralački doživljaj i pokazati svu raskoš svoga talenta.

On s izrazitom lakoćom i uvjerljivošću izražava vjerodostojnost određenih tema kroz pravi slikarski pristup, a ne pukim i suhoparnim prenošenjem viđenog. Iako oslikava mnoge poznate motive i teme, njegove tehnike, boje, istaknuti detalji i promišljene kompozicije u njegovim djelima omogućuju da ih se promatra i doživljava u sferi raznovrsnih, uvijek novih, svježih i originalnih likovnih i umjetničkih ostvarenja.


Fascinira činjenica da ovoj svećenik umjetnik već više od pedeset godina pa sve do danas neumorno koristi svoje vrijeme, sabire svoja iskustva te pronalazi inspiracije kako bi njegova djela, kako prije tako i danas, zainteresiranim promatračima ponudila mnoštvo sadržaja koji će im poslužiti kao poticaj za preispitivanje i produbljivanje osobne vjere i upoznavanje stvarnosti koja ih okružuje.

U svakom njegovom djelu svatko od nas može prepoznati nešto od svoje životne stvarnosti, a upravo je to ono što i mene kao promatrača motivira na razmatranje njegovih djela i promišljanje o njima.

Zbog nekih svojih djela Sieger Köder je nailazio i na određene prigovore i kritike, no ja bih rekao kako mu treba biti dopuštena umjetnička sloboda u izražavanju i aktualizaciji stvarnosti koju na svoj način doživljava i koju svojim djelima želi podijeliti s drugima.


Budući da sam na početku spomenuo određene pojmove koji će nam pomoći lakše shvatili i razumjeli djela koja se rađaju iz stvaralačke sposobnosti ovog svećenika i umjetnika želio bih samo ustvrditi da Sieger Köder jako dobro poznaje umjetnost, on ju stvara i s njom živi… njegova djela su umjetnička djela, jer doista utječu na naš razum i na naše osjećaje. Ona nam omogućuju da kao ljudi budemo kulturno oplemenjeni i obogaćeni.

Osim toga, njegova djela koja su nastala nadahnjujući se na Bibliji i na prizorima iz života svetaca koja se nalaze u mnogim crkvama i na svetim mjestima, inspiriraju one koji ih promatraju da se približe Božjoj stvarnosti i tako se svrstaju u mnoštvo onih kojima je kršćanska umjetnost pomogla susresti Boga i „nastaniti se“ u njegovoj blizini.

FACEBOOK PREPOUKA
NEWSLETTER
Ukoliko želite redovno primati naše poruke upišite svoj e-mail.