Monthly Archives: October 2014

การบริการหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจโรงแรม ห้องพัก

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจโรงแรมไม่ได้มีรูปแบบหรือกฎตายตัวเท่าไรนัก ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจในการเลือกรูปแบบหรือวิธีการให้บริการโรงแรมแก่ลูกค้าตามความเหมาะสมของตัวเอง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการทำธุรกิจโรงแรมครั้งนั้น ซึ่งนอกจากทำเล พนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการต่างๆ แล้วก็ยังรวมถึงวิสัยทัศน์หรือทัศนคติในการดำเนินธุรกิจของผู้เป็นใหญ่ในธุรกิจดังกล่าวร่วมด้วย ดังนั้นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจโรงแรมในยุค 2014 จึงค่อนข้างมีความหลากหลายและแตกต่างกันอออกไป การเอาใจลูกค้าด้วยการมอบส่วนลดห้องพักยังถือว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจลูกค้าเป็นอันดับ 1 สำหรับผู้เข้าใช้บริการโรงแรมในไทย รองลงมาคือ การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายอื่น ๆ เช่น บริการที่ให้ความเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การให้บริการนวดสปา การให้บริการฟรี WiFi ตามด้วยโปรโมชั่นให้เข้าพักฟรีพร้อมบริการสำรองห้องพัก การให้บริการที่จอดรถฟรี การให้บริการรถรับส่งในบริเวณใกล้เคียงฟรี อย่าเสี่ยงกับการเพิ่มยอดจองที่พักด้วยการใช้กลยุทธ์ตัดราคา เพราะจะส่งผลเสียระยะยาวทั้งในเรื่องรายได้ที่ไม่สามารถกลับมาทำราคาที่พักให้กลับมาสูงได้อีก รวมถึงเรื่องภาพลักษณ์ของโรงแรมที่เกิดในแง่ลบทันที หากเจ้าของธุรกิจโรงแรมใช้วิธีปรับราคาชนิดฟันทิ้งจนน่าตกใจ “ความเป็นไทย” จุดเด่นโรงแรมไทยยังได้เปรียบ แม้ว่าปัจจุบันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะมีชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นนั่งแท่นบริหารกันอยู่มากมายและสร้างแบรนด์โรงแรมดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้นด้วยการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล แต่ก็ใช่ว่าธุรกิจโรงแรมของไทยจะไม่ประสบความสำเร็จ จุดเด่นของโรงแรมไทยที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์และซื้อใจลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างชนิดมัดใจทีเดียวอยู่ นั่นก็คือ การให้บริการที่มุ่งเน้นนำเสนอความเป็นไทย การตกแต่งหรือปรับการออกแบบสถานที่ให้เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off on การบริการหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจโรงแรม ห้องพัก