Monthly Archives: November 2014

ธุรกิจโรงแรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ธุรกิจโรงแรม ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย คงไม่ได้อยู่กันแค่วันเดียว ยังไงก็ต้องอยู่หลายวัน และมีการค้างคืนอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น นี่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ และเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีเงินทุน และยังคงมองหาว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรดี หนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดคงจะเป็นธุรกิจโรงแรมอย่างแน่นอน รูปแบบของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรมสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 1. Bed & Breakfast รูปแบบของโรงแรมแบบ Bed & Breakfast คือ รูปแบบที่เจ้าของบ้าน แบ่งให้แขกมาพักที่ห้องนอนห้องหนึ่ง ที่ถูกจัดเตรียมไว้ และมีบริการอาหารเช้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากในแถบยุโรป แต่สำหรับในเมืองไทย อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร หรืออาจจะเห็นได้ค่อนข้างน้อย แขกจะได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน และความเป็นกันเองในแง่ของการบริการของเจ้าของบ้านด้วย 2. Hostel เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างน้อยในเมืองไทย แต่ในยุโรปก็เป็นที่นิยมมาก … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off on ธุรกิจโรงแรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว