การเลือกเทคนิคการทดสอบแบบไม่ทำลาย inspection

แม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเทคนิคการตรวจสอบ แต่วิธีตรวจสอบหรือทดสอบที่สำคัญและสำคัญที่สุดคือการตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบด้วยสายตา inspection ล้างซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีความสามารถมากที่สุด การทดสอบด้วยสายตาต้องใช้แสงที่เพียงพอของพื้นผิวการทดสอบและการมองเห็นที่ถูกต้องตามกฎหมายของเครื่องวิเคราะห์ การตรวจสอบด้วยสายตาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนั้น inspection สมควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากจำเป็นต้องมีการฝึกอบรม (ความรู้เกี่ยวกับรายการและขั้นตอน

เงื่อนไขการบริหาร inspection ที่คาดหวัง

และมีขอบเขตของฮาร์ดแวร์และเครื่องมือวัดเป็นของตัวเอง ความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดที่พบโดยเทคนิค ndt อื่น ๆ นั้นควรได้รับการพิสูจน์โดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเช่นเดียวกัน inspection สามารถกำหนดได้หลายแบบ เช่น การทดสอบด้วยภาพโดยตรง การทดสอบด้วยภาพระยะไกล และการทดสอบด้วยภาพโปร่งแสง การตรวจสอบด้วยสายตาสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นผิวด้านในและด้านนอกของฮาร์ดแวร์ประเภทต่างๆ

ซึ่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำ ภาชนะรับความดัน ท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในนวัตกรรม inspection คืออื่นๆ ก็ตาม การตรวจสอบด้วยภาพอาจจะยังคงเป็นกลยุทธ์การสืบสวนเบื้องต้นที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานภาคสนามจำนวนมาก เมื่อมีการเข้าถึงระบบนำทางแบบกลไกและแบบออปติคัลแบบใหม่ เทคนิคการตรวจสอบด้วยภาพที่มีคุณภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เพียงพอ การตรวจสอบด้วยสายตา inspection เป็นเทคนิคที่จำเป็นซึ่งถูกละเลยครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งควรเป็นหลักฐานสำหรับผู้ประเมินที่เริ่มต้นในธุรกิจ inspection ตัวอย่างเช่น

การตรวจสอบด้วยสายตาของโรงงานปฏิบัติการ

มักจะเปิดเผยช่วงปัญหาที่ชัดเจน เช่น ซึมลึก การเต้นเป็นจังหวะมากเกินไป การเกิดสนิมหรือการวางแนวที่ไม่ตรง การตรวจสอบนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการการประยุกต์ใช้ NDT เพิ่มเติม การฝึกอบรมการตรวจสอบด้วยสายตาแม้จะเรียนรู้ได้ง่ายก็ต้องใช้ความสามารถ ด้วยการเรียนรู้การทดสอบด้วยภาพ คุณจะพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับเทคนิคการตรวจสอบด้วยภาพ การทดสอบแบบไม่ทำลาย รวมถึงวิธีการตรวจสอบด้วยสายตา การทดสอบแบบไม่ทำลาย inspection

เป็นกระบวนการของการตรวจสอบวัสดุสำหรับพื้นผิวหรือข้อบกพร่องภายใน ส่วนประกอบหรือส่วนประกอบสำหรับความไม่ต่อเนื่อง และการระบุคุณลักษณะโดยไม่ทำลายความสมบูรณ์ของวัสดุหรือความเหมาะสมสำหรับการบริการ การประยุกต์ใช้การทดสอบแบบไม่ทำลายมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น เครื่องกล นิติวิทยาศาสตร์ โยธา ไฟฟ้า การบินและอวกาศ วิศวกรรมการบิน และการใช้งานทางการแพทย์ สาขาวิชา inspection เป็นสาขาวิชาที่กว้างมาก และวิธีการ inspection โดยทั่วไปสามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภท

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.