Category Archives: บุคคล

การบริหารงานในฐานะนิติบุคคล

  หลายคนเคยรู้จักมักจี่ไม่ก็ถามกลับหาว่า เอ้ะ!! นั้นหรอนิติบุคคลที่จะเข้าดำเนินการ แล้วเขามาทำกระไรกันละ มาช่วยงานกระไรกันแน่ ไม่ก็จะมากินเงินเราหรือเปล่า นี่ประหนึ่งเป็นกระทู้ถามที่ดูหยามเหลือล้นสำหรับคนที่จัดการเพราะด้วยนิติบุคคลแล้วต้องมาพบคำหยาบซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันนี้จะมาแงะให้แจ่มแจ้งสักครั้งกันนนะขา นิติบุคคลนั้นก็คือบุคคลคนหนึ่งที่ เป็นตัวแทนของนิติบุคคลเรือนชุด ภายในขอบข่ายของพระราชบัญญัติคอนโดมิเนียม ข้อกำหนดของนิติบุคคลคอนโดมิเนียม ไม่ก็ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ผู้ครอบครองร่วม รวมถึงมีอำนาจในการไล่ตาม ทวงถาม ฟ้องคดี บังคับคดี สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นกระทำแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ แต่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่ก็หารือต่อคณะผู้ตัดสินคอนโดมิเนียมก่อนการปกครอง หากมีเหตุเร่งด่วน มีอำนาจเตรียมการในเรื่องสวัสดิภาพของตึก และมีอิทธิพลทำใด ๆ ซึ่งระบุกฎของนิติบุคคลคอนโดมิเนียม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคอนโดมิเนียมและ ข้อกำหนดของนิติบุคคลห้องชุด โดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของนิติบุคคลย่อมอาศัยเหตุของผู้ร่วมทีมเป็นหลัก เนื่องมาจากถ้าผู้ร่วมทีมมิให้การค้ำจุนคงจะไม่ดีเช่นกัน เหมือนกับการที่เราดำเนินการที่ไหนก็ตามก็ต้องการคนที่ซัพพอตพร้อมทั้งโน้มน้าวให้มีแรงใจในการงาน จะไม่ยอมว่าไม่จริงก้อาจไม่ใช่เช่นกัน ในฐานะที่เราคือหนึ่งคนที่พอจะรู้เหตุการณ์แล้วก็ควรช่วยเหลือกันบอกต่อให้ได้รู้ความสัตย์จริงว่าด้วยการเป็นนิติบุคคล >< อิอิ หากใครพอใจอยากให้นิติบุคคลมาช่วยดูแลตึกให้กับคุณเราขอนำทางให้คลิกเข้าไปที่นี้ ได้เลยนะจ้ะ เยี่ยมจริงจ๋า

Posted in บุคคล | Tagged , , | Comments Off on การบริหารงานในฐานะนิติบุคคล